Antenner för marksänd digital-TV
Antennen är mycket viktig.  Snåla inte på den!  
För att kunna ta emot marksänd Digital-TV måste du ha tillgång till antennsignalen från en bra TV-antenn som klarar UHF-bandet 470-694 MHz (kanal 21-50) och i vissa delar av landet även  VHF 174-216 MHz (kanal 5-10).

Vi är inne i en intensiv period där det sker många snabba förändringar på grund av marknadskrafterna och märkliga politiska beslut och inte minst den tekniska utvecklingen och det går därför inte att förbereda sig långt i förväg på vad som kommer.
Telekomindustrin försöker dessutom sno åt sig alla frekvenserna.  Dessa förändringar kommer dessvärre att orsaka diverse problem och kosta oss TV-tittare stora pengar för nya antennanläggningar och nya mottagare.
-Det går oftast inte att använda en vanlig centralantennanslutning eller kabel-TV-nät eftersom sådana inte brukar inkludera UHF-bandet.  Vissa av dessa kabelnät kan dock vara anpassade för marksänd Digital-TV med VHF och UHF-signal för mottagare avsedda för DVB-T och DVB-T2, men det är inte vanligt.
-


Det finns många billiga och dåliga antenner att köpa, men här rekommenderar jag två riktigt bra typer. Köper man en stor fin TV för stora pengar skall man absolut inte snåla på antennanläggningen!
-
-
UHF-antenn för dig som har långt till sändaren, eller har svag signal av annan orsak, eller skall mata flera TV-mottagare samtidigt.
Televés DAT-75 Denna stora UHF-antenn är en av de bästa du kan köpa. Det är få antenner som är så här bra.  Den här stora antennen behöver ett stadigt maströr att fästas på för att klara storm.  Televés DAT-75 kan kompletteras med en speciell antennförstärkare som monteras direkt i antennen (precis där en förstärkare bör finnas).  Digitaltvexperten.se_ Nätdel behövs också._ _Nätdelen har anslutning för två TV-mottagare och placeras på lämplig plats inomhus. Antennförstärkaren vid antennen strömförsörjs från nätdelen via koaxialkabeln, så det behövs alltså inte någon extra kabel för det.
.
.
En variant från Televés som även klarar VHF band III. Den har inbyggd förstärkare.
-
-
Mätdata för många antenner_bild_Här kan man se hur dåliga många antenner kan vara.  Det är det gröna fältet som är viktigt, det är där TV fortsätter att sändas i Sverige.  En bra antenn ger högre styrka på högre frekvenser än lägre och detta är bra eftersom högre frekvenser dämpas mer i kablar och av andra orsaker.
-
-
UHF-antenn för dig som har nära till sändaren (upp till ett par tre mil).
Wisi  EE06  Gitterantenn som är den bästa gitterantennen på marknaden eftersom den har direktorer (se bilden), vilket de andra inte har.  Gitterantenner ser helt annorlunda ut och är smidiga att fästa på en vägg med hjälp av ett fäste som egentligen är ett fäste för master. Mätdata
-
-
VHF-antenn för dig som tar emot HDTV i vissa delar av landet.
-
-
Standarden för TV-mottagning har alltid varit (och är fortfarande) en utomhusantenn placerad 10 meter över marken. Sändningarna sker med horisontell polarisation.

Det är viktigt att antennen ger bra signalstyrka över UHF-bandet, kanal 21-50 (470-694 MHz). Sådant brukar inte så ofta framgå i specifikationerna, endast toppvärdet brukar anges. Man använder en stor del av UHF-bandet för digital-TV och därför är detta viktigt. 
Rekommenderade antenner ovan är mycket bra antenner.

Från 2017-11-01 kan man tillverka antenner med smalare bandbredd. Fördelen med det är att man då kan göra dem effektivare. Anledningen är att regeringen har sålt ut övre delen av UHF-bandet till mobilmarknaden.
-Som alltid när det gäller mottagning av radio- och TV-signaler är det antennen i första hand man skall koncentrera sig på och antennförstärkare först i andra hand.  En antennförstärkare kan inte kompensera för en redan dålig antennsignal, endast höja signalnivån inklusive störningar.  Därför skall man köpa en stor och bra antenn och absolut inte snåla på den.

Börja med en mycket bra antenn och oskarvad bra kabel och därefter visar det sig om du behöver komplettera med en förstärkare.  Antennförstärkare behövs oftast om man har flera mottagare kopplade till samma antenn (eller har lång kabel) eftersom mottagarna måste dela på effekten från antennen. Därför blir det svagare för var och en ju fler mottagare man kopplar in.

För fullgod bild och ljud behöver en TV-mottagare tillräcklig signalnivå. Översatt till dB innebär detta minst 60 dBv.  En hög förstärkning i antennförstärkaren är dock ej alltid tillräckligt. Minst lika viktigt är att dessa 60 dBv består av mycket signal och lite brus. Det handlar om signal/brus-förhållande. Har man från början ett otillräckligt signal/brus-förhållande kan detta aldrig kompenseras med en hög förstärkning i en antennförstärkare. Istället gäller det att optimera antennsignalen genom en bättre och effektivare antenn eller en bättre placering av antennen. När man väl nått ett acceptabelt signal/brus-förhållande, kan en förstärkare höja upp signalnivån för distribution till flera mottagare. 

De flesta TV-mottagare har en inbyggd funktion för att visa signalstyrka eller signalkvalité (BER).
Så här kan det se ut när man kollar signalstyrka och kvalité i Sagem ITD64. Den visar inga tecken på att ha mottagningsproblem.  Signalstyrka och signalkvalitet bör båda ligga på 85 - 98%  och värdet BER <1.0E-8 eller <1.0E-7 och signal till brus-förhållande på 27-35 dB (som är max vissa mottagare kan visa). Så här bra mottagning hade jag hemma hos mig med gamla Sagem ITD84 HD, helt perfekt.

Antennförstärkare

Digital TV-mottagning kräver alltså att antennanläggningen är effektiv och ger en stark, ren och lågbrusig antennsignal och därför kan en antennförstärkare ibland vara nödvändig som ger lagom förstärkning med lågt brus. Att förstärkaren är lågbrusig är mycket viktigt.

Vissa digital-TV-mottagare tål dessvärre inte stark antennsignal, lagom nivå är bäst.  Om mottagaren indikerar hög signalstyrka  men dålig signalkvalité så har du troligen för stark signal. Kan dämpas med en särskild dämpsats på mottagarens antenningång.

Antennförstärkare kan behövas på grund av att de flesta digitala sändarna är på 50 kW erp eller lägre, medan de gamla analoga utsändningarna var på 1000 kW erp på UHF.  Sthlm/Nacka är dock starkast med sina 150 kW erp.
En annan anledning är den dåliga ingångskänsligheten hos många mottagare.
Speciellt viktigt med bra förstärkare är det om man har två eller fler TV-mottagare (boxar) som skall dela på samma antennsignal från antennen.  Eftersom man delar på signalstyrkan, får var och en svagare signal ju fler mottagare man kopplar till antennen.
Viktigt är också att förstärkaren placeras nära antennen för att inte förstärka onödigt brus eller andra störningar av diverse slag som kabeln från antennen orsakar.   En förklaring finns här.
-Reflexer i antennsignalen brukar inte sabotera digital TV-mottagning så lätt, som analog TV däremot hade problem med.

Monteringen av antennen bör ske så högt som möjligt. Ju högre upp, desto bättre. 10 meter över marken är standarden.
Antennen skall monteras med spröten horisontellt eftersom man sänder signalen horisontellt
Dessutom bör man ta bort gamla antenner för analog TV som inte används längre, eftersom sådana i onödan ökar belastningen på antennmasten som därmed kan blåsa sönder i någon häftig storm.
VHF III 174-216 MHz används för HDTV via MUX7 i vissa områden och det innebär ytterligare en antenn.

Bra kabel från antennen är t.ex. RG-6T med PE-hölje (svart) som är en utomhuskabel som tål UV-ljus, fukt, mekanisk påverkan m.m.  Passande F-kontakt är den som är för kabeltypen RG6T.  Det är dessvärre ovanligt att folk använder riktigt bra kabel, men jag gör det för att slippa problem under många år. Det är inte kul att gå ut en vinter i snöstorm för att försöka reparera antennanläggningen. 
Man får aldrig böja kabeln i skarpa böjar eftersom det deformerar kabelns geometri och sådant stör signalerna i kabeln, speciellt de höga frekvenserna.  Inte heller får man klämma ihop kabeln i fönstergenomföring eller med kabelklammer.
RG-6T med PE-hölje används utomhus (kan även användas inomhus). Svart, styv och tålig för UV-ljus m.m.  ELFA
RG-6T med PVC-hölje används endast inomhus. Vit och smidig. ELFA

Signalstyrkan är alltså viktig när det gäller Digital-TV.  Speciellt gäller det om man väljer en mottagare (box) med dålig ingångskänslighet på antenningången.  Många mottagare är dessvärre dåliga i detta avseende.
Vissa digital-TV-mottagare tål dessvärre inte stark antennsignal, lagom nivå är bäst.
-
-

Antennsystemet är definitivt inget man skall snåla på, för det straffar sig med störningar i bild och ljud eller missade kanaler.

Inomhusantenn avråder jag bestämt ifrån, de fungerar så gott som aldrig bra.

Att köpa kvalitetsgrejor lönar sig i längden.  Det gäller även koaxialkabeln och koaxialkontakterna.
Kontakterna skall sitta tajt och inte glappa.  Rätt storlek i förhållande till kabeln krävs för detta.  F-kontakter för kabeln finns i minst två olika diametrar.
Anslutningar utomhus måste skyddas mot väta och rörelse på grund av väder och vind. Bunta fast kabeln ordentligt, speciellt i närheten av anslutningarna (men utan att deformera kabeln) så att kabeln inte rör sig när det stormar. Böj inte kabeln tvärt. Böjradien skall vara stor. Det är viktigt att kabeln är oskarvad, speciellt utomhus.

Man bör byta ut antennanläggningen med jämna mellanrum eftersom den utsätts för väder och vind. Detta orsakar korrossion på antenn och kabelanslutningar, dessutom brukar plastdetaljer på antennen spricka och lossna med åren.  Mer än cirka 20 år bör nog inte antennanläggningen sitta uppe utomhus.
-
-
Om du får störningar i bilden som oftast består av frysningar eller rutor (blockbildning) t.ex. när mopeder kör förbi utanför, så beror det så gott som alltid på att du har en dålig antennanläggning som ger för svag eller för stark signal till mottagaren.  Störningar från mopedernas tändsystem kan bli starkare än antennsignalen och stör då ut antennsignalen.  Det här problemet fanns även med analog mottagning men såg då ut som vita prickar istället.
Vid för stark antennsignal storknar mottagaren och det blir korsmodulation med dålig mottagning som följd.
-
-
Mottagningsproblem kan orsakas av träd eller annat som är ivägen.
-
-
-Egen erfarenhet av antennbyte.

Jag hade tidigare en liknande sådan här 2,2m lång Yagi antenntyp av största modell täckande hela UHF-bandet och var ändå tvungen att använda en antennförstärkare för att få bra mottagning. Inriktningen av antennen var också kritisk.  Eftersom den antennmodellen är så väldans lång och otymplig var den inte heller så bra att ha på min balkong och jag bytte ut den till en smidigare antenntyp.

Jag bytte till den här WISI gitterantennen.   (min sändare i Nacka)
Nu behöver jag egentligen inte ens ha någon antennförstärkare för att få perfekt mottagning med en bra mottagare.  Inriktningen av gitterantennen är dessutom okritisk.

Helt klart är att gitterantennmodellenär överlägsen för mottagning av digital TV-signal i många fall, speciellt om man bor tillräckligt nära sändaren och har något ivägen som skymmer direktsignalen.  Wisi EE06 rekommenderas eftersom den är bäst av gittermodellerna.

Ni som har mycket långt till sändaren kan däremot behöva en helt annan modell.  Jag har bara 3 mil fågelvägen. Tillhörande förstärkare och nätdel.

Så här ser min antenn ut på balkongen med skatskydd upptill av buntband i plast. Skatorna sover annars gärna på min antenn. Närbild på inkopplingen med antennförstärkaren. Bild underifrån där man kan se alla spröt.

Jag testar nu en ny liten billig antennförstärkare.  Den verkar fungera braELFA  78-109-61.  Den är så liten att den knappt syns i skarven på kabeln bakom antennen.

Dessutom använder jag en extra bra utomhuskabel (RG-6T med PE-hölje som är svart) från antennen som tål UV-ljus, fukt, mekanisk påverkan m.m. mycket bra.   Passande F-kontakt är den som är för kabeltypen RG6T (den F-kontakten med lite större innerdiameter).
Inomhus kan du använda RG-6T med PVC-hölje eftersom den är smidigare och har vit färg.

Jag är noga med mina installationer just för att slippa problem. Grejorna skall helt enkelt alltid fungera i alla väder. Inte kul att gå ut i en snöstorm en mörk kall kväll för att reparera antenninstallationen.  Min mottagning är numera helt perfekt. Det förekommer aldrig någonsin någon endaste störning i bild eller ljud.
-
-
-
-
-
-
-Kanalplaceringen på muxarna  --Kanalplatserna
-

I framtiden kan MPEG4 (H.264) komma att ersättas av en nyare komprimeringsstandard som heter H.265 som är dubbelt så bra jämfört med MPEG4 (H.264).
-
-
VHF kanal 5-10  (174-216 MHz)  används i vissa områden för MUX 7.
-
Varje MUX med gamla DVB-T  har en kapacitet på 22 - 24 Mbit/s.
Varje MUX med nya DVB-T2 har en kapacitet på 32,5 - 37,1 Mbit/s i UHF-bandet och 30,8 - 31,6 Mbit/s på VHF-bandet.
Man kan inte blanda DVB-T och DVB-T2 i samma MUX.
nordig.org
-
Skall du mäta antennsignalstyrkan, brusnivån eller "Bit Error Rate" (BER) med mottagaren, måste du göra det med var och en av alla muxarna (nät) för att veta ifall antennsystemet är tillräckligt bra på alla frekvenserna. Mottagaren tar bara emot en MUX åt gången.
-
Bättre videokodning efterlystes för några år sedan, nu finns den i form av HEVC (High Efficiency Video Codec)  H.265

Framöver kanske det gamla MPEG4 komma att börja ersättas av den nyare komprimeringsstandarden som heter H.265 eftersom H.265 är dubbelt så effektiv jämfört med gamla MPEG4.
Senast 2020-04-01 måste vi ha bytt ut allt gammalt.
Utrymmet i etern är oerhört begränsad och åtråvärd och därför dyrbar och det gäller därför att vara extremt frekvenseffektiv.  Jag tror inte att man missar chansen att göra det mycket effektivare och därmed få plats med dubbelt så många kanaler både i SD-format och HD-format.  Det vore extremt dumt att inte ta chansen.  700 MHz-bandet i Sverige kommer efter 2017-11-01 helt att tas i anspråk för annan användning än marksänd TV.

En utmanare blir kanske VP9
.
.
DVB-T2  Köp inte någon Box eller TV som saknar förmågan att ta emot sändningar med sändningsstandarden DVB-T2. Vissa apparater som fortfarande säljs är gammalmodiga.  DVB-T2 används redan nu för både HD- och SD-kanaler.
Apparater färdiga för svensk HDTV DVB-T2
Prisjakts lista på TV-apparater (LCD/LED) med DVB-T2
Prisjakts lista på TV-boxar med DVB-T2
Testade TV och boxar som fungerar i Sverige, se Boxers lista och klicka i rutan "Stöd för HD/DVB-T2" så får du fram alla godkända apparater som klarar DVB-T2 i Sverige.
.
.
.
.
.
.
Min sändare i Nacka (Stockholm)
-

Mottagningsproblem:  Störningar / Får inte in vissa kanaler Ingen framtid för marksänd TV efter 2014-04-01 ?
Har du mottagningproblem såsom frysningar eller blockbildningar av bilden och även störningar i ljudet, eller inte får in vissa kanaler så beror det så gott som alltid på att du har för svag eller dålig antennsignal.
Ett alternativ är att boxen eller antennanläggningen möjligen är trasiga på grund av åskskada eller annat.

Snabbare mobilnät stör TV-tittande eftersom 4G kan sända för nära i frekvens.

Det är viktigt att man har en modern antennanläggning som klarar av hela UHF-bandet eftersom man utnyttjar en del av UHF-bandet numera,  470-694 MHz (kanal 21-50).
Gamla antenner klarar ofta inte av de högre frekvenserna i UHF-bandet.
Dessutom kan koaxialkabeln från antennen vara gammal och dålig eller dess anslutning i antennen skadad av korrossion. Äldre än 20 år bör inte antennanläggningen vara eftersom väder och vind förstör grejorna.
Skarvar bör inte finnas på kabeln.  Skarvar kan orsaka att man bara får in vissa kanaler.

Digitalsändarna är dessvärre ganska svaga jämfört med de gamla analoga sändarna och därför måste antennanläggningen vara riktigt bra för att klara mottagning av digital-TV.

Det är alltså inte helt hopplöst att ta emot digital-TV eftersom man kan göra så mycket med antennanläggningen för att få bra signal till mottagaren i TV:n eller Boxen.
-

Avskaffa särställningen för marksänd TV och dela ut TV-frekvenserna till högstbjudande istället. Det föreslår PTS i en rapport till regeringen. Se här._ PTS om detta.

Om förslaget blir verklighet kan de kommersiella TV-kanalerna slås ut ur marknätet. Risken är dessutom stor att telekombolagen köper alla frekvenserna så att en stor del av svenskarna inte kan se på TV alls.
Redan har ett frekvensområde i UHF-bandet lämnats över från TV till telekombolagen (790-862 MHz).
694-790 MHz är också bortplockad.  Se här.

För att se på TV måste man i så fall i framtiden ta emot all TV via parabol, fiberkabel, telekabel och inte med TV-antenn som vi gjort de senaste 55 åren. Telia vill dessutom avskaffa telekablarna för minst 200 000 abonnenter.

Om detta blir verklighet får väl telebolagen tvingas bygga ut fiberkabel till hela Sverige så att alla svenskar får tillgång till fiberanslutning precis överallt som ersättning.

Det här verkar bli slutet på marksänd TV i Sverige om PTS får igenom sina marknadsidéer. PTS vill tjäna pengar.
Resulatet av det här är att det blir mycket dyrare för svenskarna att se på TV i framtiden. Telebolagen kommer att tjäna storkovan.  Våra pengar går istället till den globala kapitalismen.
PTS verkar vara styrda av de stora bolagen och av marknadskrafterna.

UK 4G to Interfere with 2 Million TVs in Total
-

-
-
-
Jordningsproblem med centralantenn / kabel-TV
Om du har en TV med jordad elanslutning och centralantennanslutning eller kabel-TV-anslutning
kan du få jordproblem eftersom EL-jord och antennjord kan vara jordade på olika ställen.
Detta ger ofta ett jordbrum eftersom det oftast är potentialskillnader mellan de olika jordsystemen.
Det kan bli rätt stora jordströmmar som i värsta fall kan orsaka brand. Se här.
Lösningen är att köpa en galvanisk_antennisolator att plugga in mellan antennuttaget och antennsladden till TV:ns mottagare.
Egentligen borde sådan isolator redan finnas inbyggd i antennuttagen, men det finns inte.
-
-
-
-

Om du vill länka hit så rekommenderas endast adressen  https://tekniken.se/tv/  eftersom jag kan behöva ändra adress på de övriga sidorna.
Dessa sidor är gjorda helt privat som ett litet hobbyprojekt.  Därför finns det inga möjligheter att vara heltäckande.
Jag samlar så mycket relevant information jag kan på dessa sidor.

Last changes: